OBCHODNÉ ODDELENIE

OBCHODNO - TECHNICKÉ ODDELENIE