Contact

Contact us

Call us

Visits us

Prešovská 4 , Giraltovce

We are available to you

Monday – Friday
7:30 – 16:00

 

Billing details

RIKOSTAV CONTAINER, s. r. o.
IČO: 438 500 65
Zapísaná v ORSR v Prešove, odd. Sro, vl.č.19431/P
RIKOSTAV, s. r. o.
IČO: 365 033 04
Zapísana v ORSR v Prešove, odd. Sro, vl.č.15974/P
Sídlo spoločnosti:
Kobylnice 6
087 01  Giraltovce
Prevádzka:
Prešovská 4
087 01 Giraltovce

Follow us

facebook.com/rikostav
instagram.com/rikostav_container/
Rikostav Container

Prešovská 4, okres Svidník, Prešovský kraj, Slovensko

Contact us

Contact us

Prešovská 4 , Giraltovce

We are available to you

Monday - Friday
7:30 - 15:30